2024. május 29. - szerda
 
Silihost Kft.
Hivatalos .hu regisztrátor

Ügyfélszolgálat

Tárhely (webhoszting) ügyekben hétfőtől péntekig 8-tól 18 óráig.
Tel.: 06-1-788-4060.
(UPC-hálózatból ingyen hívható!)
Fax: 06-1-999-1885.
Mobil: 06-70-453-1923.

Skype: Skype státuszunkFizetett hivatkozások

Visszahívás kérése

Az Ön neve:

Az Ön email-címe:

Vezetékes telefon:

Mobiltelefon:

Téma, üzenet:

Aktuális híreink
2007. március 1.

Altix-köszöntő akció!

Hozzá át domainjét, honlapját a NASA-nál üzemelő, sebességrekorder SGI-Altix 350-es szerverünkre!
Akciónk keretében a jelenlegi szolgáltatójánál hátralévő tárhely-előfizetési hónapjaival díjmentesen meghosszabbítjuk Silihost-előfizetését...
Tovább...
2007. január 25.

Új, 4 Intel Xeon (Dual-Core) processzormagos SGI-Altix XE adatbázis-szerver

A megnövekedett terhelés miatt új adatbázis hátérszervert állítottunk üzembe, tehermentesítvén az Altix350-es szerverünket.
Tovább...
2006. április 20.

Szerver elhelyezés és üzemeltetés

Cégünk vállalja szerverek klimatizált szerverteremben történő elhelyezését és üzemeltetését 12.900 Ft + Áfa/hó, illetve - rendszergazdai tevékenységgel együtt - 39.900 Ft + Áfa/hó díjtól.
Tovább...

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A Silihost Informatikai Kutatás-fejlesztési Kft. Internetes szolgáltatásaihoz

1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma

A szolgáltató neve: Silihost Informatikai Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató rövidített neve: Silihost Kft.
A szolgáltató székhelye: 2800 Tatabánya, Boróka u. 7.
A szolgáltató postacíme: 1148 Budapest, Fogarasi út 86/b.
A szolgáltató cégbírósági bejegyzési száma: Cg. 01-09-738765.
A szolgáltató adószáma: 13506128-2-43.
A szolgáltató bankszámlaszáma (ELLA Bank): 17000019-11540359.

2. A Szolgáltató elérhetősége

Telefon: 06-1-788-4060
Fax: 06-1-999-1885
Mobiltelefon: 06-70-453-1913
Skype: silihost
Web: www.silihost.hu

3. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

3.1 A Silihost Informatikai Kutatás-fejlesztési Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.
 
3.2 Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,5%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.
 
4.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának kiegyenlítésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél (alvállalkozó, szerződéses vagy konzorciumos) partner által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
 
4.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez.
 
4.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
 
4.5 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható, kivéve a kvóták változásából eredő tartalmi és díjváltozásokat, melyekre csak a fenti 15 napos bejelentési kötelezettség vonatkozik.
 
4.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
 
4.6.1 Tilos a web tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
 
4.6.2 Tilos a web tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
 
4.6.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;
 
4.6.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
 
4.7 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
 
4.8 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.
 
4.9 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről e-mailben tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt 15 nappal.
 

5. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

5.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
 
5.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
 
5.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.
 
5.4 Az Előfizető köteles a szerveren elhelyzett kódok (tartalom- és honlapkezelő rendszerek, pl: Mambo-Joomla, PHP-Nuke, Drupal, stb.) biztonsági frissítéseiről gondoskodni, különös tekintettel a nyílt forráskódú alkalmazásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a biztonsági kockázattal használt programok és kódok használatából eredő károkért.
 
5.5 Az Előfizető nem folytathat a Szolgáltató szerverének használatával kéretlen reklámlevelek (SPAM) küldését, mivel a hatályos, 2001-ben elfogadott elektronikus kereskedelmi törvény tiltja az ilyen irányú tevékenységet. Eképpen az Előfizető kizárólag önkéntes, bejelentkezés-alapú levelezést folytathat a Szolgáltató szerverének használatával. A kiküldött levelekben minden esetben fel kell kínálni a kattintásos leíratkozás lehetőségét és vissza kell olvasni a küldeményben a felíratkozó számítógépének IP-címét. Amennyiben az Előfizető törvényt sértő SPAM-küldést folytat, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 
5.6 Amennyiben az Előfizető csak tárhelyet bérel, úgy a szerverről külön díj felszámítása nélkül napi maximum 200 db. email küldhető ki. Amennyiben az Előfizető ennél több emailt szeretne kiküldeni a szerverről, úgy erre két lehetősége van:
1) Előfizet a Silihost Autoresponderre, melynek használatával a Silihost szerveréről további különdíj nélkül havi 10000 emailt tud kiküldeni. (nincs napi korlát)
2) A saját tárhelyéről (pl. php-ből) küldi ki a leveleket, és ezért a Silihost Autoresponder mindenkori kedvezmény nélküli éves díját kell fizesse akkor, ha a napi kiküldött levelei meghaladják a 200-at. Ilyenkor napi limit nincs, és a havi 10000-t meghaladó email kiküldésére is a Silihost Autoresponder különdíjai az irányadók. A 200-as napi kvóta meghaladásakor a 2) pont szerinti díj a tárhely előfizetés aktuális évére a kvóta-túllépés felismerését követően utólag felszámításra kerül, és megfizetendő. 
 
A Silihost Autoresponder üzemeltetési díjai ettől eltérő tartalmú szerződés hiányában havi 10000 email kiküldését teszik lehetővé. Minden további havi 10000-es kiküldött email-blokk megkezdéséért havi 1000 Ft + ÁFA díjat számítunk fel utólagosan.
 
5.7 Amennyiben az Előfizető tárhelyet bérel, úgy a normál, a honlapon meghirdetett díjak napi maximum 5000 oldalletöltésig érvényesek. Napi 5000 oldalletöltést meghaladó forgalom esetén a tárhely biztosítása egyedi szerződés alapján történhet.
 
5.8 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.
 
5.9 Az Előfizető köteltes a Szolgáltató által biztosított, előre telepített tartalomkezelő (CMS) és ügyfélnyilvántartó rendszer forráskódját titokban tartani, és tudomásul veszi, hogy az a Szolgáltató vagy a Szolgáltatóval a tartalomkezelésre szerződött partner tulajdonjogát képezi. A jogosulatlan használatból eredő károkért (licence-sértés) az Előfizető felel.
 
5.10 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
 
5.11 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
 

6. A szerződés hatálya

6.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.
 
6.2 A Szerződés lejárata előtt több mint 21 nappal a Szolgáltató az Előfizető által a megrendeléskor megadott (vagy az azóta változásként bejelentett) email-címére két értesítést küld a Szerződés lejáratáról, vagy a díjfizetési fordulójáról. Amennyiben az Előfizető a Szerződés lejárta előtt legalább 21 nappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan további egy éves időtartamú szerződéssé alakul át. Az így - lemondás híján - átalakult szerződés díjszabása a Szolgáltató honlapján közzétett, a lejárat napján aktuális árlista díjszabása szerint alakul. A Szerződés lejárata előtt a Szolgáltató a kiküldött két email-értesítésen kívül más módon nem köteles tájékoztatni az Előfizetőt a Szerződés lejáratának időpontjáról. Az Előfizető adataiban történő változás bejelentése, illetve a Szerződés esetleges lemondása kizárólag az Előfizető felelőssége, és amennyiben ezt a Szerződés lejárta előtt legalább 21 nappal nem teszi meg, úgy nem mentesül a következő éves díjfizetés alól.
 
6.3 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egyösszegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
 
6.4 Mindkét fél jogosult a Szerződés lejáratakor azt nem meghosszabbítani. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
 
6.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
 

7. Egyebek

7.1 A Szolgáltató bizonyos díjcsomagjaiban - egyszeri telepítési munkadíj ellenében - rendelkezésre bocsájtja a nyílt forráskódú (GNU/GPL publikus licenszű) IISS dinamikus tartalomkezelő rendszert. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nyílt forráskódú rendszerek esetleges hibáiból adódó károkért, ugyanakkor elkövet mindent, hogy ezen rendszereket hibamentesen bocsássa az Előfizető rendelkezésére.
 
7.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
 
7.3 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.
 
 
© 2005-2024. Silihost Kft. Silihost tárhely, webtárhely | Adatvédelmi nyilatkozat | Harcoljon a spam ellen! | Készítette az Adam Adam Kft.